Informace k auditu

Vytvořeno: 18. 3. 2022 Poslední aktualizace: 18. 3. 2022

U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč (na projekt), je příjemce povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu (audit) ke každému podpořenému projektu v rámci Programu na podporu nestátních neziskových organizací pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění pro rok 2021 nezávislým auditorem nebo auditorskou společností, včetně projednání zprávy o revizi projektu nejvyšším orgánem právnické osoby. Termín pro zaslání zprávy nezávislého auditora o revizi projektu je 30. června 2022. Zprávu příjemce dotace předloží prostřednictvím systému Grantys (nezasílá se datovou schránkou!).

Postup vyplnění a odevzdání auditu:

  1. V sekci Projekty (na horní liště) vyberte projekt, u kterého chcete audit odevzdat.
  2. V sekci Zprávy v levém menu zvolte Audit (tlačítko Upravit).
  3. Do sekce Soubory v levém menu vložte dokument.
  4. Před odesláním uložte změny prostřednictvím tlačítka Uložit změny v levé části obrazovky.
  5. Dokument odešlete zeleným tlačítkem Odeslat (po odeslání již zprávu nemůžete měnit).