IGA MZ

Vytvořeno: 17. 12. 2009 Poslední aktualizace: 17. 12. 2009

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“) byla zrušena příkazem ministra v lednu 2017. Její činnost plně převzala Agentura pro zdravotnický výzkum ČR – www.azvcr.cz.