Hodnocení Závěrečných zpráv projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 31. 12. 2019

Vytvořeno: 30. 10. 2020 Poslední aktualizace: 30. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů MZ ČR (AZV ČR) ukončených k 31. 12. 2019, soutěží VES 2015 a VES 2016, (viz příloha Seznam-hodnocených-ZZ-projektů-ukončených-k-31.12.2019.pdf). Na základě přehodnocení v rámci dodání výsledků v prodlouženém termínu do 30. 9. 2020 (informace zde http://azvcr.cz/aktuality/stanovisko-poskytovatele-ohledne-posunuti-terminu-pro-odevzdani-vysledku-u-ukoncenych) bylo přehodnoceno 5 projektů.

Projekty byly hodnoceny v čtyřstupňové kategorii V, U, O, S. Posudky k závěrečným zprávám za rok 2019 byly pro řešitele a další pověřené osoby zveřejněny v ISVP (1x posudek zpravodaje a min. 2 externích oponentů).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Hodnocení

V – vynikající *

U – uspěl

O – nesplněno, bez sankcí

S – nesplněno, sankce **

Celkem

Počet

92

44

8

0

144

Celkem bylo hodnoceno 144 Závěrečných zpráv (vč. jednoho předčasně ukončeného projektu).

 *) 19 projektů hodnocených v kategorii V bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybrala Vědecká rada AZV ČR (VR) a Předsednictvo AZV ČR, po prezentacích řešitelů na zasedání dne 21. 8. 2020, 10 projektů k udělení ocenění. Návrh následně schválil také pan ministr, řešitelům vybraných 10 projektů bude předáno ocenění slavnostním způsobem (přesunuto na jaro 2021).

 ** V případě závěrečného hodnocení ukončeného projektu v kategorii „S“ je Poskytovatel oprávněn požadovat po Příjemci vrácení dotace podle míry nesplnění zadání, a to až do výše 100 % čerpané účelové podpory za celou dobu řešení projektu. Výše sankce bude posuzována individuálně na návrh odborných orgánů AZV ČR. Řešiteli takto hodnoceného projektu nebude po dobu 3 let (počínaje udělením tohoto hodnocení, nikoliv od ukončení projektu) přidělena účelová podpora MZ ČR, tudíž je bude po tuto dobu vyřazen z účasti v dalších veřejných soutěžích v roli navrhovatele.

 

 

Přílohy