Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2014

Vytvořeno: 14. 7. 2015 Poslední aktualizace: 14. 7. 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k 31. 12. 2014 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2014).

Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 (řešení zahájeno v roce 2010, 2011, 2012) a v třístupňové kategorii A, B, C (řešení zahájeno v roce 2013).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Celkem bylo hodnoceno 86 Závěrečných zpráv

Hodnocení

A *

B

C **

D1

D2 **

Celkem

Počet

65

15

5

0

1

86

* 16 projektů hodnocených v kategorii A bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada IGA MZ několik projektů, kterým bude před koncem roku 2015 předáno ocenění slavnostním způsobem.

** Řešiteli projektu, jehož Závěrečná zpráva byla hodnocena:

1. v kategorii „C“, není po dobu 1 roku následujícího od udělení tohoto hodnocení povoleno předkládat další žádosti o účelovou podporu MZ.

2. v kategorii „D2“, není po dobu následujících 3 let (od udělení tohoto hodnocení, nikoli od ukončení projektu) udělena účelová podpora MZ, a je proto vyřazen i po tuto dobu z účasti v dalších veřejných soutěžích MZ. V souladu s ustanoveními Rozhodnutí/Smlouvy je příjemce/další účastník, který předložil Závěrečnou zprávu hodnocenou v kategorii „D2“, povinen vrátit celou účelovou podporu přidělenou na řešení projektu zpět poskytovateli.

Přílohy