Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2013

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k 31. 12. 2013 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2013).

Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 (řešení zahájeno v roce 2010 a 2011).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Celkem bylo hodnoceno 44 Závěrečných zpráv

Hodnocení

A *

B

C **

D1 **

D2

Celkem

Počet

31

7

5

1

0

44

* Tři projekty hodnocené v kategorii A byly nominovány na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje*** (viz tabulka níže):

OK

Reg. číslo

Název

Hlavní řešitel

Příjemce

01

NT/12321-3

Vliv stimulačního místa na funkci a synchronii levé komory u dětí: Mezinárodní multicentrická studie

prof. Janoušek

FN v Motole

03

NT/11214-4

Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem

RNDr. Slabý

MOÚ

03

NT/11154-4

Úloha mitotické disrupce v B lymfocytech u mnohočetném myelomu

prof. Hájek

MU

** Hlavní řešitelé projektů hodnocených kategorií C a D1 (celkem 8) nebudou moci podávat projekt do 1. Veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Jedná se o 4 projekty hodnocené kategorií C a 2 projekty, u kterých poskytovatel rozhodl o jejich předčasném zastavení v loňském roce (hodnoceny kategorií C a D1).

 

*** V letošním roce Cena ministra udělována nebude, a to z důvodu malého počtu projektů, které byly na toto ocenění navrženy. Vědecká rada IGA MZ rozhodla, že z navržených projektů bude hlasováním zvolen jeden, kterému bude ocenění předáno v příštím roce, kdy se slavnostní akce předání Ceny ministra bude pořádat společně za roky 2013 a 2014.

Přílohy