Hodnocení Závěrečných zpráv projektů k 31.12.2010

Vytvořeno: 12. 9. 2011 Poslední aktualizace: 12. 9. 2011

 

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k  31.12.2010 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů k 31.12.2010).
 
Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace ve dvojstupňové kategorii A a B (řešení zahájeno v roce 2007 – Zadávací dokumentace 2006), ve čtyřstupňové kategorii A, B, C, D (řešení zahájeno před rokem 2007) a v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 (řešení zahájeno po roce 2007).
 
Souhrnné tabulky Hodnocení Závěrečných zpráv:
 
Celkem bylo hodnoceno 54 Závěrečných zpráv
Hodnocení
A
B
C
D
D1
D2
Celkem
Počet
37
12
5
0
0
0
54
 
Hodnocení typu A, B – řešení zahájeno v roce 2007
Hodnocení
A
B
Celkem
Počet
19
1
20
 
Hodnocení typu A, B, C, D – řešení zahájeno před rokem 2007
Hodnocení
A
B
C
D
Celkem
Počet
1
0
0
0
1
 
Hodnocení typu A, B, C, D1, D2 – řešení zahájeno po roce 2007
Hodnocení
A
B
C*
D1
D2
Celkem
Počet
17
11
5
0
0
33
* Při hodnocení typu C je sankce pro hlavního řešitele pozastavení podávání nových Žádostí na jeden rok.

Přílohy