Hodnocení Závěrečných zpráv projektů IGA MZ k 31. 12. 2015

Vytvořeno: 25. 7. 2016 Poslední aktualizace: 25. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek hodnocení Závěrečných zpráv o řešení projektů IGA MZ ukončených k 31. 12. 2015 (viz příloha Seznam hodnocených Závěrečných zpráv projektů k 31. 12. 2015).

Projekty byly hodnoceny dle Zadávací dokumentace v pětistupňové kategorii A, B, C, D1, D2 (řešení zahájeno v roce 2010, 2011, 2012) a v třístupňové kategorii A, B, C (řešení zahájeno v roce 2013).

Souhrnná tabulka Hodnocení Závěrečných zpráv:

Celkem bylo hodnoceno 382 Závěrečných zpráv

Hodnocení A*       B        C**     D1     D2*** Celkem
Počet 304 70 7 0 1 382

 

 

 

*40 projektů hodnocených v kategorii A bylo nominováno na Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky dosažené v oblasti výzkumu a vývoje. Z těchto nominací vybere Vědecká rada IGA MZ (VR) několik projektů, kterým bude 15. 12. 2016 předáno ocenění slavnostním způsobem. Výběr oceněných letos proběhne ve dvou fázích, v první fázi členové VR provedou předvýběr 10 projektů, jejichž řešitelé budou pozváni k prezentaci svých projektů před členy VR na zasedání dne 26. 9. 2016. Předvýběr bude znám na konci srpna 2016, 10 řešitelů bude následně o této skutečnosti informováno. Ve druhé fázi po prezentacích rozhodne VR o návrzích na udělení ocenění, které budou předloženy ke schválení panu ministrovi.

 

** Řešiteli projektu zahájeného v roce 2010, 2011 a 2012, jehož Závěrečná zpráva byla hodnocena v kategorii „C“, není po dobu 1 roku následujícího od udělení tohoto hodnocení povoleno předkládat další žádosti o účelovou podporu MZ.

Řešiteli projektu zahájeného v roce 2013 (projekty s reg. č. NT/14xxx), jehož Závěrečná zpráva byla hodnocena v kategorii „C“, není po dobu následujících 3 let (od udělení tohoto hodnocení, nikoli od ukončení projektu) udělena účelová podpora MZ, a je proto vyřazen i po tuto dobu z účasti v dalších veřejných soutěžích MZ. V souladu s ustanoveními Rozhodnutí/Smlouvy je příjemce/další účastník, který předložil Závěrečnou zprávu hodnocenou v kategorii „C“, povinen vrátit celou účelovou podporu přidělenou na řešení projektu zpět poskytovateli.

 

*** Řešiteli projektu zahájeného v roce 2010, 2011 a 2012, jehož Závěrečná zpráva byla hodnocena v kategorii „D2“, není po dobu následujících 3 let (od udělení tohoto hodnocení, nikoli od ukončení projektu) udělena účelová podpora MZ, a je proto vyřazen i po tuto dobu z účasti v dalších veřejných soutěžích MZ. V souladu s ustanoveními Rozhodnutí/Smlouvy je příjemce/další účastník, který předložil Závěrečnou zprávu hodnocenou v kategorii „D2“, povinen vrátit celou účelovou podporu přidělenou na řešení projektu zpět poskytovateli.

Přílohy