Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2014

Vytvořeno: 14. 7. 2015 Poslední aktualizace: 14. 7. 2015

 

Z celkových 382 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na počátku roku 2015 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí IGA MZ, bylo doporučeno všech 382 projektů k pokračování v jejich řešení (viz příloha Seznam hodnocených Průběžných zpráv za rok 2014).

U 9 projektů bylo navrženo pokračování s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. Všichni řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila. U 1 projektu bylo navrženo snížení cestovného na rok 2015 o 100.000,- Kč v souvislosti s problémy v prezentaci výsledků.

Vědecká rada IGA MZ schválila navržené hodnocení průběžných zpráv oborovými komisemi a doporučila pokračování všech 382 projektů. Rovněž schválila u 1 projektu snížení cestovného na rok 2015 o 100.000,- Kč.

Přílohy