Hodnocení Průběžných zpráv za rok 2011

Vytvořeno: 11. 7. 2012 Poslední aktualizace: 11. 7. 2012

 

Z celkových 199 Průběžných zpráv projektů, které byly odevzdány na konci roku 2011 a hodnoceny na zasedáních Oborových komisí, bylo doporučeno všech 199 projektů k pokračování v jejich řešení.

 

U 4 projektů bylo navrženo pokračovat s podmínkou, na kterou byli řešitelé upozorněni. 3 řešitelé doložili požadované vysvětlení, které Oborová komise schválila. U čtvrtého projektu byl stanovený termín na žádost prodloužen do 30.9.2012.

Vědecká rada IGA MZ schválila navržené podmínky a doporučuje pokračování všech projektů.

Přílohy