Hlavní sestra slavnostně přestřihla pásku nového detašovaného pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Vytvořeno: 29. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Hlavní sestra ČR Alice Strnadová společně s dalšími osobnostmi 28. listopadu 2022 slavnostně přestihla pásku k otevření detašovaného pracoviště praktické výuky Církevní SZŠ Jana Pavla II. ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN).

FTN je první fakultní nemocnicí v ČR, která zahájila ve svých prostorách praktickou výuku budoucích praktických a diplomovaných všeobecných sester. Přímo v nemocnici tak bude probíhat nejen praxe studentek a studentů mezi pacienty, ale i předmět ošetřovatelství a ošetřovatelství cvičení v 1. a 2. ročníku SZŠ, kde se vyučuje na modelech. V oboru diplomovaná všeobecná sestra se jedná o výuku předmětů ošetřovatelské postupy v 1. ročníku a patologie ve 2. ročníku. Pro tuto výuku jsou v nemocnici zřízeny 2 vybavené učebny.

Alice Strnadová pozitivně zhodnotila propojení ošetřovatelských týmů se začínajícími studenty. Tím, že budou budoucí sestry od začátku docházet do nemocnice, byť zpočátku jen na teoretickou výuku ošetřovatelství, lépe se seznámí s chodem zdravotnického zařízení a sžijí se se zaměstnanci.

Na fotografii zleva:

  • Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání, FTN;
  • Ing. Ondřej Kubín, MBA., Starosta městské části Praha 4;
  • Mgr. Bc. Martina Běťáková, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy;
  • Mgr. Alice Strnadová, MBA, Hlavní sestra ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, MZ;
  • doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel FTN;
  • Mons., ThDr. Jan Balík, PhD., generální vikář, Arcibiskupství pražské;
  • Mgr. Marie Šiková, ředitelka Církevní SZŠ Jana Pavla II.