Hlavní sestra se účastnila semináře v Poslanecké sněmovně

Vytvořeno: 7. 10. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ve čtvrtek dne 6.10.2022 se za účasti hlavní sestry ČR Alice Strnadové konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář na téma „Zvýšení psychické a fyzické odolnosti zdravotníka jako nástroj prevence negativního dopadu nadlimitní zátěže“, pořádaný pod záštitou Mgr. Jany Pastuchové, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a členky výboru pro zdravotnictví. Cílem semináře bylo představení Projektu PREVENCE II, který nabízí inovační řešení problematiky nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěže zdravotníků, která má negativní vliv na jejich zdraví a sekundárně negativně dopadá i na kvalitu a bezpečí poskytované zdravotní péče za běžných i mimořádných událostí. V rámci odborného semináře byly představeny aktuální výstupy pilotního ověření zavádění psychosociální podpory a ergonomických opatření u šesti vybraných poskytovatelů zdravotních služeb na území České republiky s cílem zvýšit psychickou a fyzickou odolnost jejich zaměstnanců – zdravotníků, včetně příkladů dobré praxe.

Fotografie účastnic semináře v Poslanecké sněmovně

Na fotografii zleva: Mgr. Alice Strnadová, MBA – Hlavní sestra ČR; PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková – ředitelka NCO NZO; PhDr. Martina Šochmanová, MBA prezidentka ČAS; Mgr. Jana Pastuchová – poslankyně PSP ČR