Hlavní sestra se účastnila mezinárodní odborné konference SESTRA 2022

Vytvořeno: 11. 10. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

V pondělí 10. října 2022 se za účasti hlavní sestry ČR Alice Strnadové konala na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně odborná konference s mezinárodní účastí na téma „Kam kráčíš, česká sestro“.  

Cílem konference byla výměna poznatků a zkušeností ve vzdělávání a kompetencích nelékařských zdravotnických povolání  v České republice, Polsku a Slovensku. Hlavní sestra přítomné účastníky podrobně seznámila  se strategickými dokumenty MZ ČR – Zdraví 2030, Koncepcí ošetřovatelství, Koncepcí domácí péče a dokumenty legislativní i nelegislativní podoby.