Hlavní sestra se účastnila jednání v NCO NZO

Vytvořeno: 11. 11. 2022 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Ve čtvrtek dne 10.11.2022 se za účasti ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry České republiky Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání s vedením Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů („NCO NZO“). Hlavními tématy byly otázky související se specializačním vzděláváním, realizací akčních plánů ke koncepci ošetřovatelství a domácí péče a metodická podpora při tvorbě koncepcí dalších nelékařských oborů.


Na fotografii zleva: PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková (ředitelka NCO NZO); Mgr. Alice Strnadová, MBA (Hlavní sestra ČR); Mgr. Lenka Hladíková (MZČR); PhDr. Jana Nekudová (náměstkyně pro pedagogiku NCO NZO); Mgr. Františka Ertlová (NCO NZO)