Grouper a Definiční manuál pro rok 2011

Vytvořeno: 22. 12. 2009 Poslední aktualizace: 22. 12. 2009

Grouper a Definiční manuál pro rok 2011

Grouper a Definiční manuál pro rok 2011

Materiály dle Sdělení ČSÚ 323/2010 Sb., pro použití s klasifikací IR-DGR 1.2., revize 008.2011. Uvedené materiály budou publikovány ve Věstníku MZ ČR.

Definiční manuál IR-DRG
Verze: 1.2 Revize: 008.2011, Platnost: od 1.1.2011 – 31.12.2011

Grouper
Verze: CZIR 008.2011, Platnost: od 1.1.2011 – 31.12.2011

Požadavky na HW a SW: jakýkoliv počítač s instalovaným Java Runtime Enviroment verze 1.4 a vyšší .

Postup získání Definičního manuálu a Grouperu

ZMĚNA POSTUPU – POZORNĚ ČTĚTE (body A a B)

A)  Pokud máte s Ministerstvem zdravotnictví uzavřenou platnou licenční smlouvu, bude Vám Grouper a Definičního manuál ve verzi 008.2011 předán po zaslání tří originálů vyplněného a podepsaného předávacího protokolu – viz příhoha č. 1.

Vzor pro vyplnění předávacího protokolu najdete v příloze č. 2.

B)  V případě, že nemáte s Ministerstvem zdravotnictví uzavřenou platnou licenční smlouvu, pak:

1) Nejprve stáhněte licenční smlouvu s předávacím protokolem (viz příloha č. 3), vyplňte a podepište tři originály této smlouvy, včetně předávacího prokolu a zašlete na kontaktní adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Odd. kvality zdravotních služeb – OZS/2
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

2) Na základě Vašich vyplněných a statutárním zástupcem (v řádku přejímající) podepsaných licenčních smluv Vám bude zaslán poštou CD ROM s Grouperem, Definičním manuálem a jeden podepsaný originál licenční smlouvy.

2a. Při vyplňování formulářů požadujeme, aby údaje uvedené v licenční smlouvě, popř.  v předávacím protokolu byly v souladu se zápisem uvedeným v obchodním rejstříku.  Pokud předmětné údaje  neodpovídají  zápisu v obchodním rejstříku, prosíme o zaslání příslušných kopií listin pro ověření uvedených údajů.

2b. Záhlaví vzoru smlouvy (v řádku JEDNAJÍCÍ) je navrženo pro identifikaci osob, které jsou jménem uživatele oprávněny jednat ze zákona (např. jednatel, předseda představenstva apod.).
2c. Má-li se jednat o zástupce uživatele (na základě plné moci či prokury, zmocnění ze zákona apod.) musí uživatel návrh smlouvy upravit (změnit slovo „jednající“ na slovo „zastoupený“), doplnit  příslušným právním titulem (plná moc) a označením zástupce (zmocněnec, prokurista, funkce). U podpisu  návrhu smlouvy pak požadujeme změnit slovo „uživatel“ na „za uživatele“, aby z toho bylo zřejmé, že za uživatele jedná jeho zástupce.

UPOZORNĚNÍ:  DŮLEŽITÉ JE PODEPSAT LICENČNÍ SMLOUVU I PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Podpisem licenční smlouvy se Vy (i Vaše organizace) zavazuje k respektování licenčních podmínek.

Grouper i Definiční manuál jsou předmětem další kultivace také na základě Vašich postřehů a připomínek. Pokud budete mít jakékoliv připomínky k fungování Grouperu, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy: nrc@mzcr.cz

ODBĚR NOVINEK Z OBLASTI  IR-DRG:

Pokud máte zájem odebírat novinky z oblasti IR-DRG kliknete na webové stránky NRC http://www.nrc.cz/ a vpravo na stránce se můžete přihlásit. Přihlášení je prostřednictvím e-mailu.Pokud nebude požadovat odběr novinek stačí se jen odhlásit.

Poznámka:
Pro rok 2011  byly aktualizovány metodické materiály a číselník relativních vah, které najdete zde: 

V příloze najdete Průvodní dokument DGR 008.2011, který popisuje výstupy kultivace DGR v roce 2010 a dokument Změny DGR 008.2011, který popisuje změny v Grouperu a Definičním manuálu verze 008/2011.

UPOZORNĚNÍ: V příloze najdete patch k verzi 008.2011 (grouper-definice.jar), který obsahuje úpravy v zařazování do bází 0802 a 0818. Bližší popis a pokyny k instalaci najdete v souboru (DRG_patch_01_0082011)

 

Přílohy