Formuláře žádosti o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční míst a ostatních dotačních programů

Vytvořeno: 9. 11. 2018 Poslední aktualizace: 9. 11. 2018

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“, ale i v rámci ostatních dotačních programů. Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora, kterým je Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10, nejpozději do 10, respektive 15 dnů podle druhu změny ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Stanoviska Ministerstva zdravotnictví k Žádosti o změnu.

Dále upozorňujeme, že po nahlášení změny statutárního zástupce s platností od 1. 8. 2015 není vydáváno změnové Rozhodnutí. Povinnost hlásit změnu statutárního zástupce příjemce dotace zůstává i nadále.

 

Přílohy