Formuláře k výběrovým řízením

Vytvořeno: 13. 7. 2020 Poslední aktualizace: 29. 5. 2024

Konání výběrového řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb lůžkové zdravotní péče a lázeňské léčebně rehabilitační péče může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel zdravotních služeb oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném rozsahu, nebo osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném rozsahu.

Návrh na vyhlášení výběrového řízení a přihlášku do vyhlášeného výběrového řízení lze podat odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví formou níže přiložených formulářů, a to ideálně elektronicky prostřednictvím datové schránky, ID DS pv8aaxd, případně v listinné podobě na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče 
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Přílohy