Formuláře a metodika pro rok 2014

Vytvořeno: 24. 7. 2013 Poslední aktualizace: 24. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje dotační program „Protidrogová politika MZ pro rok 2014“.

Termín pro předložení žádosti je 30. 9. 2013, podmínky dotačního řízení stanoví Metodika pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky MZ pro rok 2014

Instrukce pro vyplnění žádosti:

  1. Jedna organizace předkládá vždy jeden projekt, v rámci kterého jsou předložené všechny služby, na které organizace požaduje dotaci.
  2. Část A žádosti je vždy vypracována jednou.
  3. Část B je vždy vypracována pro jednu službu a místo poskytování. Pokud organizace poskytuje a zároveň požaduje dotace na stejnou službu (např. ambulantní péče), ale v různých místech, bude vypracována část B, následně odpovídající tabulka z části C a tabulky D1-D4 z části D pro jednotlivé místa (např. 1x pro ambulantní péči poskytovanou v Kutné Hoře a 1x pro ambulantní péči poskytovanou v Kolíně)
  4. Část C je vždy vypracována pro danou službu a místo poskytování (uvedenou v části B)– z nabídek listů je nutné vybrat list odpovídající službě.
  5. Část D – tabulka D1 – D 4 jsou vždy vypracované pro danou službu a místo (uvedenou v části B)
  6. Část D – tabulka D5 je celkovým rozpočtem projektu a je vypracována ve vztahu k části A.

 

 

Přílohy