Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2009“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“

Vytvořeno: 26. 10. 2009 Poslední aktualizace: 26. 10. 2009

Formulář „Závěrečné zprávy o splnění projektu realizovaného v roce 2009“ v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“


Závěrečnou zprávu o splnění projektu realizovaného v roce 2009 v rámci dotačního programu MZ ČR „ ZDRAVOTNICKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY“ (řádně vyplněnou část A i B) je příjemce dotace dle podmínek v příloze „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009“ povinen zaslat nejpozději do 20.1. 2010 ve třech vyhotoveních včetně příloh a elektronické podoby na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor vzdělávání a vědy Oddělení VZV/4 Pošt. schránka č. 81 Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 Obálku označte heslem „Závěrečná zpráva ZVP 2009“

Přílohy