Formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008

Vytvořeno: 21. 5. 2008 Poslední aktualizace: 21. 5. 2008


Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči – odbor vzdělávání a vědy uveřejňuje formulář „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schváleného projektu v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008“.
Tyto formuláře jsou určeny pouze pro příjemce finančních prostředků z tohoto dotačního programu, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu finančních údajů o rozpočtu projektu v Rozhodnutí.Příloha – „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schválených projektů v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008“:

Přílohy