Formulář žádosti o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009 – dotační program MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“.

Vytvořeno: 24. 7. 2009 Poslední aktualizace: 24. 7. 2009

Formulář žádosti o změnu finanční části


Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči – odbor vzdělávání a vědy uveřejňuje formulář „Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí u schváleného projektu v rámci dotačního programu MZ „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2009“.


Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z dotačního programu „Zdravotnické vzdělávací programy“, kteří se v průběhu realizace schváleného projektu rozhodnou požádat o úpravu schválených finančních údajů o rozpočtu  projektu uvedených ve vydaném Rozhodnutí.

Přílohy