Formulář Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018

Vytvořeno: 26. 4. 2018 Poslední aktualizace: 26. 4. 2018

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář „ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018“ nebo Žádost o změnu Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2018“ v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají o změny Rozhodnutí.

 

Přílohy