Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 – 2.kolo

Vytvořeno: 9. 9. 2015 Poslední aktualizace: 9. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2015 nebo Rozhodnutí o účelovém navýšení příspěvku na rok 2015 v rámci dotačního programu MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví u schválených projektů v rámci tohoto dotačního programu.

 

Tento formulář je určen pouze pro příjemce finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu, kteří v průběhu realizace schváleného projektu požádají změny Rozhodnutí.

Přílohy