Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízeních transfuzní služby a krevních bank za rok 2014

Vytvořeno: 19. 12. 2014 Poslední aktualizace: 19. 12. 2014

Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2014

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném znění, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2014. (viz příloha)

Vyplněný formulář je třeba zaslat v elektronické formě Ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. 2015 na adresu jana.milstainova@mzcr.cz .

 

Přílohy