Formulář pro hlášení údajů do výroční zprávy o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2018

Vytvořeno: 20. 12. 2018 Poslední aktualizace: 20. 12. 2018

V souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), v platném znění, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví formulář pro vyplnění údajů o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2018 (viz příloha).

Vyplněný formulář je třeba zaslat v elektronické formě Ministerstvu zdravotnictví do 31. 1. 2019 na adresu jana.milstainova@mzcr.cz

 

Přílohy