Formální hodnocení žádostí – Výsledky hodnotící komise v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016

Vytvořeno: 27. 10. 2015 Poslední aktualizace: 27. 10. 2015

Ve dnech 26. 10. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise, na kterém byly posouzeny projekty obdržené v rámci dotačního programu „Protidrogová politika Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016“. Formální kritéria byla stanovena Metodiku pro poskytování finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na realizaci neinvestičních projektů v oblasti protidrogové politiky Ministerstva zdravotnictví pro rok 2016.

 

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Sdružení SCAN – Tvorba a ověření návrhu metodického doporučení k problematice testování dětí a dospívajících při podezření akutní intoxikaci návykovou látkou.

 

Projekty, které splnily formální náležitosti, se budou ucházet o přidělení dotace. Na tuto dotaci není právní nárok.