Formální hodnocení žádostí – výsledky

Vytvořeno: 4. 11. 2016 Poslední aktualizace: 4. 11. 2016

Dne 1. 11. 2016 proběhlo jednání hodnotící komise pro formální hodnocení projektů, která posoudila splnění formálních náležitostí jednotlivých žádostí o dotaci obdržené v rámci dotačního programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2017. Formální kritéria byla stanovena Metodikou pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na dotační program Rozvojové projekty zdravotní péče na rok 2017.

Z dotačního řízení byl z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyřazen projekt Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR „Kategorizace zdravotnické přístrojové techniky a zdravotnických prostředků – Fáze IV“. Do dotačního řízení tímto postupuje 53 projektů.

Na přidělení dotace tímto nevzniká právní nárok.