Finanční vypořádání neinvestičních dotací se státním rozpočtem za rok 2015

Vytvořeno: 8. 1. 2016 Poslední aktualizace: 8. 1. 2016

Pro dotační program „Péče o děti a dorost“ platí dopis s označením PDD, pro dotační program „Prevence kriminality“ platí dopis s označením K.

V případě nejasností, prosím kontaktujte paní A. Freibergovou, alena.freibergova@mzcr.cz, Děkujeme.

Příloha č. 3 platí pro následující organizace: spolek, ústav, církev, o.p.s., s.r.o., a.s., VŠ a fondy

Příloha č. 7 platí pro organizace´, jejichž zřizovatel je obec či kraj

Přílohy