Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Vytvořeno: 30. 4. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi. Finanční plán se skládá ze dvou částí, z části Pokyny a z části Tabulky. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování finančního plánu pro jednotlivé rezidenty. Formulář o vybraném rezidentovi oproti předchozím rokům doznal některých nutných změn, prosíme o jeho správné vyplňování.

 

Zasílání:

Vypracovaný Finanční plán – Tabulky a vyplněný formulář Informace o vybraném rezidentovi zasílejte nejlépe elektronicky (formát souboru pdf) administrátorovi:

e-mail: votrubova@ipvz.cz

nebo

ID DS: cf2uiwg

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat:

tel: 271 019 563

Přílohy