Finální dokument Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 a jeho implementační plány

Vytvořeno: 7. 3. 2022 Poslední aktualizace: 7. 3. 2022

Dne 13. července 2020 Vláda schválila Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Strategický rámec Zdraví 2030“) a dne 11. ledna 2021 jeho implementační plány.

Strategický rámec Zdraví 2030 je základním koncepčním materiálem Ministerstva zdravotnictví s meziresortním přesahem, který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů ČR do roku 2030.

Strategický rámec Zdraví 2030 soustřeďuje specifické cíle Strategického rámce Česká republika 2030 do tří specifických cílů:

 1. Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel
 2. Optimalizace zdravotnického systému
 3. Podpora vědy a výzkumu

Tyto strategické cíle se pak rozpadají na 7 specifických cílů, které kopírují investiční a neinvestiční priority MZ pro programové období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2021+ a které budou realizovány prostřednictvím 6 navazujících implementačních plánů. (Specifický cíl 3.1 Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví bude implementován prostřednictvím Národní koncepce zdravotnického výzkumu v gesci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace).

Implementační plány

 1. Reforma primární péče
 2. Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti
 3. Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví
 4. Personální stabilizace resortu zdravotnictví
 5. Digitalizace zdravotnictví
 6. Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví

Specifické cíle jsou v rámci 6 implementačních plánů rozpracovány na dílčí cíle, které formulují konkrétní kroky a opatření, vedoucí k realizaci daného dílčího a tím i specifického (a strategického) cíle.

Více informací ohledně Strategického rámce Zdraví 2030 včetně rozsáhlé analytické studie naleznete na webových stránkách: https://zdravi2030.mzcr.cz/.

Přílohy:

 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030
 • Strategic Framework for Healthcare Development in the Czech Republic until 2030
 • Implementační plán č. 1.1 Reforma primární péče
 • Implementační plán č. 1.2 Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti
 • Implementační plán č. 2.1 Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví
 • Implementační plán č. 2.2 Personální stabilizace resortu zdravotnictví
 • Implementační plán č. 2.3 Digitalizace zdravotnictví
 • Implementační plán č. 2.4 Optimalizace systému úhrad ve zdravotnictví

Přílohy

Typ souboru: zip
Prilohy.zip (12,24 MB)