Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vytvořeno: 24. 3. 2023 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023

Služeb dobrovolníků využívá Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) již od roku 2009. Dobrovolnický program je zaměřen především na hospitalizované pacienty, kterým se snaží poskytovat podporu zejména v psychosociální sféře.

Náš Dobrovolnický program je otevřen všem zájemkyním a zájemcům, kteří mají chuť investovat svůj volný čas a energii k tomu, aby zpříjemnili hospitalizovaným pacientům pobyt na lůžku v nemocničním prostředí. Činnost dobrovolníka není zatížena profesními či rodinnými vazbami a nevykonává práci zdravotnického personálu, s kterým ale spolupracuje.

Dobrovolníci klientům věnují přibližně 1-2 hodiny svého času. Stěžejní činností našich dobrovolníků je pravidelné docházení za klienty na jednotlivá oddělení jedenkrát týdně. Mezi hlavní aktivity v rámci této dobrovolnické činnosti patří především komunikace s klienty nejen vedením rozhovorů, ale i vykonáváním různých zájmových činností dle možností a schopností klienta, jako je četba, hudba nebo společenské hry. I pouhé naslouchání a věnování pozornosti klientovi je velmi hodnotnou a účinnou podporou.

Další činností Dobrovolnického programu FNKV jsou oblíbené jednorázové akce pro dobrovolníky, klienty, personál či veřejnost. Konají se v době adventu, u příležitosti oslavy velikonočních svátků nebo Mezinárodního dne dětí.

Pokud jste plnoletí, trestně bezúhonní, ochotni se zúčastnit vstupního školení a pravidelných supervizí a neváhali byste se zavázat ke spolupráci alespoň na jeden rok, rádi Vás u nás přivítáme.
Velmi vítáme i dobrovolníky canisterapeuty.

Přemýšlíte, že byste se chtěli stát dobrovolníkem či dobrovolnicí právě u nás?
Budeme moc rádi, neváhejte nás, prosím, kontaktovat.

 

Kontakt:

Eva, Katka a Simona – koordinátorky Dobrovolnického programu FNKV, Šrobárova 50, pavilon K1, 100 34  Praha 10
e- mail: dobrovolnici@fnkv.cz, tel.: 775 861 465, 267 163 686