Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vytvořeno: 15. 8. 2022 Poslední aktualizace: 18. 8. 2023

Dobrovolnický program Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) má dlouholetou tradici. Spolupracujeme s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, se kterou máme výborné zkušenosti, podporuje nás při přípravě a realizaci aktivit pro pacienty a zastřešuje náš dobrovolnický program smluvně. Dále v dobrovolnickém programu působí i nezisková organizace Amelie, z.s., která se zaměřuje na onkologické pacienty. Smyslem dobrovolnictví je psychosociální podpora našich pacientů a navození celkově lepší atmosféry na klinikách a odděleních.
Jde nám o zpříjemnění pobytu pacienta v nemocnici.

Co dělá dobrovolník

  • je pro pacienta průvodcem při procházkách areálem FN HK,
  • je společníkem u lůžka dospělých pacientů, je to někdo, kdo si s nimi popovídá o životě, dokáže je přivést na veselejší myšlenky,
  • dle zájmů pacientů se s nimi věnuje aktivitám jako je čtení, luštění, …
  • s malými dětmi si dobrovolník hraje (stolní hry, karty, …) nebo maluje či něco tvoří,
  • může pacientům pomoci donést kávu či obstarat menší nákup v rámci areálu FN HK,
  • podílí se na organizování jednorázových aktivit pro dětské a dospělé pacienty a na pořádání preventivních akcí (Světový den bez tabáku, Den hygieny rukou),

Cílem Dobrovolnického programu je vnášet do nemocnice více lidského kontaktu, posilovat duševní pohodu pacienta a jeho postoj k aktivní spolupráci na svém uzdravení.

 

Chcete se k nám přidat a pomáhat s námi?
Pak byste měli být starší 18-ti let, trestně bezúhonní, spolehliví, komunikativní a empatičtí a ochotni trávit čas v nemocnici. 

Pokud Vás Dobrovolnický program FN HK zaujal a máte chuť se přidat a stát se dobrovolníkem, kontaktujte prosím naši koordinátorku dobrovolníků ve zdravotních službách FN HK.

 

Kontakt

Koordinátorka dobrovolníků ve zdravotních službách: Mgr. Blanka Vápeníková, tel.: 495 832 907, mob.: 722 983 019, e-mail: blanka.vapenikova@fnhk.cz.