Externí evaluace

Vytvořeno: 7. 7. 2021 Poslední aktualizace: 7. 7. 2021

Externí evaluaci realizovala firma EACE, která předložila v rámci veřejné zakázky nejlepší nabídku. Zpráva zahrnuje procesní evaluaci, jež popisuje a analyzuje průběh a řízení projektu. Těžištěm zprávy jsou nicméně zjištění založená na rozhovorech s příjemci péče, jejich rodinnými příslušníky, pracovníky CDZ a dalšími relevantními aktéry včetně zástupců zdravotních pojišťoven. Vzniklý text představuje ucelený vhled do toho, s jakými potížemi se CDZ setkávala a jak nové služby hodnotí jejich příjemci, poskytovatelé i zástupci plátců.

Přílohy