Evropské setkání vládních hlavních sester

Vytvořeno: 6. 5. 2019 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v Bukurešti konalo setkání – Meeting of Chief Medical Officers, Chief Dental Officers and Chief Nursing Officers – pořádané rumunským ministerstvem zdravotnictví a rumunskou komorou sester a porodních asistentek v rámci rumunského předsednictví Radě EU. Setkání se účastnili zástupci většiny evropských zemí (většinou se jednalo o zástupce Ministerstev zdravotnictví nebo profesních komor) a dále zástupci WHO, OECD, Evropské Komise a ICN. Tohoto setkání se rovněž zúčastnil zástupce odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

Celá akce se v prvním dni členila na dvě Parallel Sessions (účastníci setkání byli rozděleni na dvě skupiny – jednu skupinu tvořili zástupci Chief Medical Officers a Chief Dental Officers a druhou skupinu tvořili zástupci Chief Nursing Officers): každá skupina absolvovala blok prezentací a následnou diskusi k těmto oblastem:

PATIENT SAFETY: ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND ASSOCIATED INFECTIONS

PROMISES OF FUTURE HEALTHCARE (EHEALTH).

Druhý den byly obě skupiny spojeny a probíhalo společné setkání, prezentace a diskuse k tématu:

ENHANCING COOPERATION TO SUPPORT HEALTH WORKFORCE AND HEALTHCARE IN THE EUROPEAN REGION