Evropská komise vyhlásila veřejnou zakázku na dodání služby (tendr)

Vytvořeno: 9. 1. 2013 Poslední aktualizace: 9. 1. 2013

Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), vyhlásila v rámci 2. akčního programu Společenství pro zdraví veřejnou zakázku (tendr) na zpracování zprávy, která bude obsahovat informace a ekonomickou analýzu světové a evropského trhu s tkáněmi a buňkami určenými k transplantaci. Zpráva by měla obsahovat detailní analýzu trhu, jeho hlavních hráčů, úhradové mechanismy jednotlivých členských států EU i popis systémů dárcovství.

Termín pro předložení nabídek je 22. února t.r.

Bližší informace o vyhlášených zakázkách naleznete na stránkách EAHCzde.

Obecné informace o zakázkách vyhlašovaných v rámci 2. akčního programu Společenství naleznete na našich webových stránkách v sekci „Podmínky účasti, finanční mechanismy„.