Důležité upozornění

Vytvořeno: 1. 7. 2015 Poslední aktualizace: 1. 7. 2015

Důležité upozornění:

U dvouletých projektů je nezbytné v „Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015 – B. Specifická část žádosti – Projekt“ ve všech požadovaných oddílech, tzn. Hlavní cíl projektu, Metody a způsoby realizace, Charakteristika a velikost cílové skupin, Časový harmonogram projektu, Hodnocení efektu projektu a Publikační činnost v rámci projektu srozumitelně a přehledně popsat realizaci obou etap, a to v roce 2015, tak i v roce 2016.

K „Rozpočtu projektu“ je u dvouletých projektů nutné k „Žádosti o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2015 – 2. kolo“ přiložit i níže uvedenou tabulku s předpokládaným rozpočtem finančních prostředků na rok 2016.

Název projektu:

 

Předkladatel:

 

Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2016 – předpoklad (v Kč):

Celkový rozpočet projektu:

(požad. dotace + ost. zdroje)

Rozpočet požadované dotace:

 

Ostatní zdroje financování projektu:

Materiál

 

Materiál

 

Materiál

 

Služby

Cestovné

 

Služby

 

Služby

Cestovné

 

Cestovné

 

Mzdy

 

Mzdy

 

Mzdy

 

Celkem:

 

Celkem:

 

Celkem:

 

% podíl dotace na celkovém rozpočtu projektu činí (max. 70%):

 

 

Datum:

Podpis:

Tabulku ke stažení naleznete v příloze.

Přílohy