Důležité upozornění pro žadatele o dotaci

Vytvořeno: 19. 9. 2023 Poslední aktualizace: 15. 12. 2023

Před odesláním žádosti v systému Grantys je nutné zaškrtnout všechna kontrolní pole pro povinné přílohy, včetně pole „Plná moc udělená statutárním orgánem v případě podpisu žádosti zmocněncem“, a to i v případě, že plnou moc nepředkládáte. Systém je nastaven tak, že pokud není kontrolní pole zaškrtnuto, nelze žádost odeslat.

Pokud budete mít problém či dotazy týkající se systému Grantys, kontaktujte technickou podporu na tel.: 515903115 nebo
e-mailu: grantys@nap.cz.