DŮLEŽITÉ: Povinnost vyhlašovatele výběrového řízení na rezidenční místo informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Vytvořeno: 9. 7. 2009 Poslední aktualizace: 21. 2. 2023

Způsob oznámení vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví

Prostřednictvím elektronické pošty (na níže uvedené adresy) vyhlašovatel výběrového řízení na rezidenční místo oznámí  vyhlášení výběrového řízení, kde uvede následující:

  1. Název zdravotního zařízení
  2. Název oboru
  3. Termín výběrového řízení (od – do)
  4. Odkaz do sekce na webových stránkách, kde je výběrové řízení umístěno

a to nejpozději do 3 dnů od jeho vyhlášení.

Rezidenční místa:

                                                             Ing. Miroslav Jindřich, CSc. (miroslav.jindrich@mzcr.cz)