Důležitá informace pro žadatele – text Výzvy ARP byl upraven dne 6.11.2019

Vytvořeno: 6. 11. 2019 Poslední aktualizace: 6. 11. 2019

Dne 6. 11. 2019 byla upravena Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí, která byla vyhlášena dne 25. 10. 2019 (dále jen Výzva).

Text Výzvy byl uveden do souladu s textem Metodiky Programu podpory ambulancí s rozšířenou péčí. Upraveno bylo následující:

  1. Podmínkou oprávněnosti žadatele je pouze mít uzavřenu smlouvu s se zdravotními pojišťovnami, minimálně s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) pro obor psychiatrie. (Tj. nezáleží na délce trvání této smlouvy.)
  2. Forma zdravotní péče: Péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta je povinně vyžadována pouze u sestry pro péči v psychiatrii, u ostatních odborností je doporučována.

Z důvodu změny textu Výzvy je posunut termín pro ukončení příjmu žádostí o dotaci na 9. prosinec 2019.

 

Přílohy