Důležitá informace pro všechny příjemce dotace v roce 2018

Vytvořeno: 9. 1. 2019 Poslední aktualizace: 9. 1. 2019

V souvislosti s vypracováním závěrečných zpráv o realizaci projektu žádáme všechny příjemce dotace v roce 2018, aby popsali průběh realizace celého projektu, stručně zhodnotili míru dosažení cílů a přínos projektu a uvedli (v rámci zhodnocení efektivity vynaložených státních prostředků na projekt) všechny indikátory efektivity projektu, tj. vyčíslili všechny měřitelné údaje v projektu dle jeho charakteru.