Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018 v Programu č. 2

Vytvořeno: 3. 10. 2018 Poslední aktualizace: 3. 10. 2018

Ministerstvo zdravotnictví má povinnost zveřejňovat informace o vyhlášení 2. kol výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2018.

Informace o vyhlášení výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola jednotlivých výběrových řízení.

Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:

  • počet přiznaných rezidenčních mís
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky

Akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb, který vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č.186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.

Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditovaný poskytovatel zdravotních služeb tak, aby finanční a vzdělávací plány vybraného rezidenta byly předloženy nejpozději do 9. 11. 2018, a to na základě Metodiky (viz odst. 9.1) pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2018.

Přílohy