Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 7. 9. 2012 Poslední aktualizace: 7. 9. 2012

 

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola výběrového řízení.
 
Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámí druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají v tabulce doplněny následující informace:
  • počet přiznaných RM
  • kraj
  • termín vyhlášení výběrového řízení
  • termín pro podání přihlášek
  • odkaz na webové stránky
Zdravotnické zařízení, které vyhlašuje druhé kolo výběrového řízení, má povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech), nejpozději do 3 dnů po vyhlášení výběrového řízení informovat Ministerstvo zdravotnictví o této skutečnosti.
 
Výběr účastníka specializačního vzdělávání na schválené rezidenční místo provede akreditované zařízení nejpozději do 30.11.2012, a to na základě Metodiky (viz odst. 9.1) pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2012.

Přílohy