Druhá otevřená výzva Fondu pro bilaterální vztahy

Vytvořeno: 28. 6. 2019 Poslední aktualizace: 28. 6. 2019

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 26. června 2019 byla vyhlášena druhá Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.

Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR.

2. otevřená výzva je zaměřena pouze na spolupráci subjektů z ČR a Norska.

Výzva není omezena pouze na program Zdraví, jedná se o možnost žádat na všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem.

Celkový objem finančních prostředků pro 2. Otevřenou výzvu činí 7 752 900 Kč (300 000 EUR).

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce k dispozici zde.