Dotazy z oblasti výdeje a prodeje zdravotnických prostředků

Vytvořeno: 10. 4. 2017 Poslední aktualizace: 10. 4. 2017

Dotazy z oblasti výdeje a prodeje zdravotnických prostředků

Jak postupovat při uchovávání lékařských předpisů u výdejce?

Požadavek § 54 písm. d) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „ZoZP“) lze v případě zdravotnických prostředků, které jsou plně či částečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, zabezpečit např. takovým způsobem, že výdejce bude uchovávat papírovou kopii lékařského předpisu či jeho elektronickou formu (např. ve formě naskenovaného dokumentu nebo v podobě elektronické evidence), jehož originál zasílá v rámci vyúčtování zdravotní pojišťovně. Poukazy, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, se pak musí uchovávat u výdejce v originální podobě.

 

Je nějakým způsobem omezen prodej některých zdravotnických prostředků?

Za podmínky řádného uvedení zdravotnických prostředků na trh je jejich prodej regulován § 56 a 57 ZoZP a nepodléhá povolení ze strany Ústavu. Z volného prodeje jsou dle § 46 odst. 2 ZoZP vyloučeny pouze zdravotnické prostředky, které i v případě dodržení určeného účelu mohou ohrozit zdraví nebo život člověka, jestliže se nepoužívají pod dohledem lékaře. Z tohoto důvodu mohou být vydávány pouze na poukaz. Seznam skupin takových zdravotnických prostředků je uveden v § 6 vyhlášky č. 62/2015 Sb.

Prodej zdravotnických prostředků, které mezi tyto skupiny nepatří, není při dodržení podmínek stanovených v ZoZP legislativně nijak omezen.