Dotazy a připomínky zasílané ministerstvu zdravotnictvím běžným způsobem

Vytvořeno: 28. 1. 2016 Poslední aktualizace: 12. 7. 2020

Rádi přijmeme vaše podněty či návrhy nebo vám řádně odpovíme na vaše dotazy. Avšak psát běžný dotaz v režimu zákona č. 106/1999 Sb. je procesně poměrně komplikované a taková korespondence zavazuje vás jako tazatele i ministerstvo v odpovědi k dosti náročnému formálnímu a nekomfortnímu postupu.

Doporučujeme proto přednostně zasílat dotazy jako „běžné“, které rádi vyřídíme mimo režim zákona
č. 106/1999 Sb. Výhodnost tohoto postupu dokládá i skutečnost, že si telefonujeme, píšeme e-mailem nebo poštou se stovkami z vás.

Povinně zveřejňované informace o činnosti ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici zde, ke zveřejňování těchto informací slouží také vnitřní prostory budovy ministerstva (recepce a podatelna).