Dotazy a odpovědi ke sběru dat pro ÚZIS

Vytvořeno: 18. 10. 2023 Poslední aktualizace: 12. 3. 2024

S využitím dotazů z předchozích let byl vytvořen e-learningový instruktážní kurz „Vykazování dat o dobrovolnictví ve zdravotnictví“, který je přístupný na webu ÚZIS https://skoleni.uzis.cz/. 

 

Rok 2022 

a) Identifikace typů pracovišť pro lokalizaci PDZS

Dotaz: „Kam mám zapsat dobrovolníky, kteří docházejí:

  1. na oddělení geriatrie, zde jsou pacienti 2-4 týdny, není to akutní péče a ani následná dlouhodobá.
  2. Na foniatrii za dětmi, které jsou tam hospitalizované na 4 týdny bez rodičů a není to akutní ani následná péče?

Oddělení geriatrie, které není definováno jako následná péče, je akutní lůžková péče standardní (viz § 9 zákona
č. 372/2011 Sb.).

Oddělení foniatrie v kontextu, který popisujete, je akutní lůžková péče standardní.

b) Počet pracovišť s PDZS

Dotaz: „K části f) – počet pracovišť zapojených do PDZS – vyplním pouze pracoviště, která se nachází v nemocnici, pokud se jedná o pracoviště mimo nemocnici např. o zahradu vyplním do kolonky ostatní – řádek 200 nebo vůbec nevyplňuji?“

Uvedená místa realizace dobrovolnických aktivit mimo nemocnici nelze považovat za pracoviště nemocnice. Doporučujeme tato místa (zahrada, místa realizace popularizačních nebo osvětových aktivity) neuvádět ani do kolonky ostatní, ale stručně toto popsat do řádku 201 (Komentář k části f).

 c) Definice „celkového počtu aktivně zapojených dobrovolníků

Dotaz: „Část c) Co se myslí celkovým počtem aktivně zapojených dobrovolníků? Stav k 31.12.2022? Protože letos se u nás vystřídalo 95 dobrovolníků, ale aktivních je jich k 31.12. pouze 75, tedy 75 dobrovolníků pokračuje
s dobrovolnictvím i od 1.1.2023, těch 25 dobrovolníků během roku ukončilo činnost.“

Jde o celkový počet dobrovolníků v průběhu celého roku, tedy ve Vašem případě 95.

d) Počet odpracovaných hodin

Dotaz: „K části e) Počet hodin v rámci jednorázových akcí a kdy dobrovolníci pomáhají, ale ne přímo v nemocnici – např. PR akce na podporu dobrovolnictví (Ordinace blesku, Den zdraví, Den dětí – vše se koná mimo budovy nemocnice) nebo Dobročinný jarmark na podporu canisterapie pro naše pacienty (místo konání mimo nemocnici), dále jde např. o firemní dobrovolnictví – kdy dobrovolníci uklízí prostory přilehlé u nemocnice – např. zahrada atd.“

Doporučujeme uvedené aktivity započítávat do řádku 180 „Ostatní“.