Dotazníkový průzkum: Dopad používání OOP u zdravotnického personálu

Vytvořeno: 12. 11. 2021 Poslední aktualizace: 21. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o vyplnění online dotazníku s názvem:
Dopad používání OOP u zdravotnického personálu.

Dotazník je součástí průřezové studie, která zkoumá poškození kůže a sliznic u zdravotnických profesionálů, způsobené v souvislosti s používáním osobních ochranných pomůcek (OOP).

Dotazník se vyplňuje prostřednictvím interaktivního formuláře s 23 položkami a s 1 otevřenou otázkou. Jeho vyplnění vyžaduje časovou dotaci 7 – 10 minut.

Jsme si vědomi toho, že se na Vás obracíme v náročné době, kdy se situace v klinické praxi zhoršuje, nicméně jsou pro nás důležité vaše anonymně reflektované zkušenosti a zátěž při pandemii COVID-19 a odpověď každého z vás bude nesmírně cenná. 

 

Do studie se může zapojit každý zdravotnický pracovník (lékař a nelékařský zdravotnický pracovník) v Kanadě, ČR a SR, který užívá OOP v rámci své profesní praxe a je starší 18 let. 

Účastí ve studii pomůžete nezávislému vědeckému výzkumu hodnotit frekvenci a dobu používání OOP a navazující hodnocení dopadu dlouhodobého užívání OOP na integritu kůže a sliznic zdravotnických pracovníků.

Dotazník je zcela anonymní a v žádném případě nemůže dojít ke zveřejnění toho, jak jste odpovídal/la na konkrétní dotaz. Sesbíraná data zůstanou ve správě Masarykovy univerzity a budou využívána pouze pro účely výzkumu v oblasti veřejného zdraví. K datům nebude mít přístup nikdo mimo výzkumný tým. Data nebudou předána třetím stranám a nebudou využita k jiným účelům. Výzkumný tým bude data statisticky zpracovávat a po statistickém zpracování (nejpozději do tří let) budou data zašifrována a bezpečně uložena na úložištích Masarykovy univerzity.

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nás prosím neváhejte kontaktovat na adrese: Mgr. Natália Antalová, email: natalia.antalova@med.muni.cz; prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. apokorna@med.muni.cz.
Korespondenční adresa: Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta Pavilon A21/315 – Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika. Tel: 549 49 3312. Prof. PhDr. Andrea Pokorná. Ph.D., Oddělení hodnocení kvality péče, ÚZIS ČR, andrea.pokorna@uzis.cz

 

Dotazník naleznete na tomto odkazu: https://ee.kobotoolbox.org/x/ST1PJDvO