Dotační program Podpora účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019

Vytvořeno: 27. 2. 2019 Poslední aktualizace: 27. 2. 2019

Výzva

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu účasti na mezinárodních odborných vzdělávacích akcích v oboru radiologie a zobrazovací metody v roce 2019.

Datum vyhlášení výzvy: 27. 2. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. 3. 2019

Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 15. 4. 2019

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2019

Text výzvy a pokyny pro žadatele jsou obshem přílohy.

Přílohy