Dotační program Organizační zajištění – Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery

Vytvořeno: 17. 5. 2019 Poslední aktualizace: 17. 5. 2019

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora organizačního zajištění konference Prague 2019: Building Bridges Towards Recovery.

 

Datum vyhlášení výzvy: 20. 5. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 20. 5. 2019

Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 20. 6. 2019

Datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2019

Text výzvy a pokyny pro žadatele jsou obsahem přílohy.

Přílohy