Dotační program Ministerstva zdravotnictví „Zdravotnické vzdělávací programy“ – vyhlášení II. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2008.

Vytvořeno: 4. 9. 2008 Poslední aktualizace: 4. 9. 2008

Dotační program Ministerstva zdravotnictví „Zdravotnické vzdělávací programy“ – vyhlášení II. kola výběrového dotačního řízení pro rok 2008.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – Sekce náměstkyně ministra pro zdravotní péči vyhlašuje II. kolo výběrového dotačního řízení k dotačnímu programu „Zdravotnické vzdělávací programy“ pro rok 2008 (dále ZVP).

Podmínky dotačního řízení, za jakých lze žádat o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci shora uvedeného dotačního programu MZ jsou stanoveny v „Metodice „ pro žadatele o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu pro rok 2008, platné pro II. kolo výběrového dotačního řízení, kterou naleznete níže spolu s jejími přílohami v „Příloze“.

Konečný termín pro podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího projektu pro rok 2008 je
22. září 2008. Žádost je podána včas, je-li doručena nejpozději 22.9.2008 na podatelnu ministerstva nebo k poštovní přepravě.

V případě Vašich dotazů jsou kontaktními osobami pro dotační program ZVP


Ing. Zuzana Eklová, odbor vzdělávání a vědy MZ,
tel. 224 972 622, e-mail: mailto:zuzana.eklova@mzcr.cz

Přílohy