Dotační program Medik roku 2019

Vytvořeno: 28. 3. 2019 Poslední aktualizace: 28. 3. 2019

Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání vyhlašuje v souladu se zákonem 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů otevřenou výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace.

Žádosti o dotace budou přijímány, posuzovány a bude o nich rozhodováno po celou dobu trvání výzvy.

Předmět dotace: Financování organizačního zajištění soutěže medicínských vědomostí Medik roku 2019.

Přílohy